Dokud se nenaučíš létat, musíš v tom umět chodit...

Říjen 2007