Dokud se nenaučíš létat, musíš v tom umět chodit...

Leden 2008