Dokud se nenaučíš létat, musíš v tom umět chodit...

Únor 2008