Dokud se nenaučíš létat, musíš v tom umět chodit...

Březen 2008