Dokud se nenaučíš létat, musíš v tom umět chodit...

Duben 2008